Pro rodiče

Do školky přijímáme děti, které jsou (přiměřeně) samostatné a komunikativní. Při hygieně, převlékání, jídle na děti samozřejmě dohlížíme, pomáháme, vedeme je. Postupně si děti navykají a učí se provádět tyto úkony víc a víc samostatně

 

OD ZÁŘÍ 2016 ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 

pondělí až pátek od 7.00 do 16.30

 

provoz zahájen v říjnu 2014

 

Co děti potřebují

Do každého počasí je třeba vybavit se přiměřeným oblečením.

Zde máme návodný soupis vybavení, které oběma stranám umožní spokojené prožití společného času:-)

 

 

Příspěvek na činnost - pobytu ve školce

Zde najdete výši příspěvků stanovenou pro tento rok.

Organizace dne, denní režim

Den máme rozdělený do několika částí, které na sebe navazují či se vzájemně prolínají. Aktivity přecházejí pozvolna mezi sebou a celý koncept je vázán na roční koloběh. Důležité je pro nás spokojené a tvořivé dítě, které má volnost a přitom zná hranice.