Příměstské tábory 2021

 

V letních měsících červenci a srpnu máme namísto běžných školkových dní příměstské tábory. Také v době jarních a podzimních prázdnin nabízíme možnost přidat se k programu lesního klubu.

 

 

Pro koho: děti od 3 do 13 let

Čas: od 7.30 do 16.00

Cena: 2.000 Kč za týden včetně obědů. Platbu proveďte nejpozději do 31.5.2021.

Místo konání: areál lesního klubu Ostrov přírody v Trutnově na Bojišti + přilehlá zákoutí a lesy

 

 

Na co se můžete těšit: týden strávený v duchu programu lesních školek - pobyt venku ochucený tím, co nám příroda nabízí a co v ní nacházíme. Zkusit si uvařit polévku v kotlíku na ohni, vypravit se za poznáním tajů nejbližšího okolí. Určitě na hry, přírodu, pohyb, zábavu, bádání, rukodělné činnosti, poznávání sebe sama i nových kamarádů. Celodenní péči obstarávají většinou dva průvodci.

Letošní termíny letních příměstských táborů:

 

1.    Honba za pokladem                             5. až 9.7.2021

2.    Dobyvatelé a objevitelé                   12. až 16.7.2021

3.    Život brouka                                     19. až 23.7.2021

       ZAVŘENO                                          26.7 až 6.8.2021

4.    Trosečníci                                           9. až 13.8.2021

5.    Umělcem snadno a rychle              16. až 20.8.2021

6.    Na divokém západě                         23. až 27.8.2021

 

 Co s sebou:
- vhodné oblečení a obuv - v zápalu hry se může ušpinit, případně roztrhnout
- pláštěnku
- pití (čerstvé pití každý den)
- spacák/deku, polštářek, karimatku, hajánka (na odpolední odpočívání pro děti, u kterých to budou rodiče vyžadovat)
- náhradní oblečení - lze ponechat uschované v domečku např. v látkové tašce
- batůžek s prsními popruhy (pro snadnější pohyb)
- kopii průkazky zdravotní pojišťovny
- doporučejeme mít věci podepsané, aby nedošlo k záměně.


 Jak se přihlásit:
- vyplňte přihlášku, viz níže.

Přihláška na příměstský tábor


  1) vyplněnou přihlášku zašlete na email ostrovprirody@gmail.com
  2) originál přihlášky doručte osobně do lesního klubu v den nástupu na tábor.
 
Na tábor je potřeba ještě zařídit:

Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsat buď v den nástupu na tábor nebo den předem, zákonným zástupcem)

Lékařské potvrzení (potvrzení od lékaře)

Lékařské potvrzení – může být 2 roky staré ( platí datumově  do nástupu tábora např. tábor od 1.7. 2021 platí LP  2.7. 2019 a pozdější).

Testování, platné podmínky k 15.6.2021: 

 - před nástupem na tábor: antigenní test, platnost 72 hodin nebo PCR test, týdenní platnost. Dítě se nemusí testovat v případě, že prodělalo Covid 19 v posledních 180 dnech před nástupem na tábor – nutné Potvrzení od dětského lékaře (může být zapsáno v lékařském posudku). 

Samotest akceptujeme v případě, že bude samotest přinesen originálně zabalen a ráno proveden v lesním klubu. Samotesty nebudou lesním klubem poskytnuty.

U dětí do 6 let(včetně) není testování/prokazování požadováno

https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021/

V Trutnově testuje areál Bojiště ze slin od pondělí do pátku i v sobotu od 10:00 - do 18:00 hod.

Bezinfekčnost – odevzdat podepsanou zákonným zástupcem při nástupu v originále.

Při nástupu kromě Bezinfekčnosti odevzdáte kopii Lékařského posudku popř. Potvrzení o prodělaném Covidu a kopii kartičky pojištěnce. Originál Potvrzení o antigenním testu nebo testu PCR.

Jestliže už nyní víte, že prozatímní podmínky nechcete respektovat, prosím odhlaste své dítě z táborů včas (stačí telefonicky či mailem) tak, abychom mohli na uvolněná místa přijmout náhradníky.

Moc děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci

 

Storno podmínky:


Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor dříve než 30 dní před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor v období mezi 30. a 15. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor v období mezi 14. a 10. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor mezi 9. a 1. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.
Pokud dítě na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.


V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány.

Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.


V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.


Zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu ostrovprirody@gmail.com .

V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.


V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.
Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace