Náš tým - průvodci dětské lesní školky Ostrov přírody

 

Mgr. Jitka Mertlíková

 

vzdělání   

 • obor Sociální politika a sociální práce, Personální managment a organizační rozvoj
 • v současné době studuje kurz Montessori pedagogiky pro věk 3 až 6 let
 • vůdcovské zkoušky Junák - český skaut z.s.
 • zdravotník zotavovacích akcí ČČK
 • kurz Vedoucí dětí ČČK

praxe a zkušenosti

 • 15 let vedení v Junáku – český skaut z.s. napříč věkovými skupinami od nejmenších po dospělé
 •  pořádání táborů, zážitkových akcí krátkodobého charakteru, akcí pro veřejnost, vzdělávacích akcí
 • lektorování dospělých v oblasti klíčových kompetencí, pomoc ve specifických životních situacích
 • Dětská lesní školka Ostrov přírody – spoluzakladatelka a průvodkyně
 • vedení a realizace projektů zaměřených na pomoc znevýhodněným lidem, environmentální projekty, pomoc s rozjezdy projektů jiných subjektů

proč lesní školka?

Příroda je úžasným prostorem pro užívání si kouzla dětství a poskytuje dětem a nám krásný prostor pro smysluplné trávení času a je otevřenou učebnicí poznání, ve které si prohlížíme, listujeme, zkoumáme ji, objevujeme a jejím prostřednictvím poznáváme i sami sebe a druhé. V přirozeném prostředí přírody mají děti šanci opravdu své dětství prožít, zažít a užít si. Lesní školka je pro mě opravdovou školkou života, která vás naučí, jak být sám sebou, vnímat sebe sama, druhé i přírodu a naše okolí. Dává nám do života potřebné zkušenosti a dovednosti k rozvoji našich klíčových kompetencí :)

 

Mgr. Terezie Mertlíková

 

vzdělání   

 • humanitní a přírodovědné
 • pedagogické

praxe a zkušenosti

 • dlouholetá praxe ve vzdělávání
 • činná v přírodovědných uskupeních
 • příprava metodik pro přírodovědné aktivity

proč lesní školka?

Sama jsem vyrostla v přírodě a předpokládám, že člověk vzešel z přírody a proto by měl žít v přírodě, s přírodou a pro přírodu.
A moje motto je: NENÍ KLACÍK JAKO KLACÍK!

 

Ilona Kondisová

 
C:\Users\Student.G550-1287-06\Desktop\LMŠ\JÁ\P1504200725340.jpg

vzdělání   

 • čtyřleté gymnázium s maturitou

praxe

 • zaměstnanec výpočetního střediska
 • státní zaměstnanec
 • soukromý podnikatel
 • zásobovač
zkušenosti
 • přišly s věkem, nadhled a trpělivost také, selský rozum po rodičích. Kreativita je mi vlastní

   

proč lesní školka?

Inu, údiv nad tím kam se to ten Svět řítí a touha předat dětem něco víc než hmotné statky. Koncepce lesních školek se mi velice zamlouvá, vede děti k samostatnosti, klanému vztahu k přírodě, a tím pádem i kladnému vztahu jeden k druhému.

 

Lenka Kadaníková

 

vzdělání   

 • čtyřlleté odborné s maturitou
 

praxe a zkušenosti

 • technolog, návrhář
 • obchodní referent
 • asistent u hendikepovaných dětí
 

proč lesní školka?

Protože příroda je velikou knihou moudrosti, nemůžeme ji poroučet, ale musíme ji naslouchat.
 
 
Člověk od přírody baží po poznání. (Aristotelés)