Naplňování RVP

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DLE MŠMT A KOMPETENCE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Hlavní cíl:

 • rozvoj základních kompetencí dětí – uskutečnění s přirozeným kontaktem s přírodou

 

Obsahem jsou tři základní okruhy:

 1. vzdělávací prostředí – identifikace prostředí, organizování vzdělávání, charakteristika vzdělávacích programů včetně metod výchovně vzdělávací práce

 2. vzdělávací obsah – činnosti, doplňující programy, aktivity DLŠ

 3. evaluační (hodnotící) činnosti: v čem se DLŠ  liší od běžných MŠ

jaké se využívají metody

jaké jsou možné způsoby evaluace pedagogické práce

 

Hlavní vzdělávací oblasti:

 1. Biotopy – tůně, les, pastvina, louka

 1. Proměny přírody – proměnlivost ročních období

 1. Živly – voda, vzduch, oheň, půda

 1. Energie, obnovitelné zdroje - pohyb dětí – slunce, vytápění – oheň, síla vody – eroze, síla

 vzduchu – polomy, nutnost šetrného zacházení s energii,

 možnosti výroby

 1. Odpad – třídění odpadu, praktický dopad odpadu, ekologická zátěž, ekologická stopa, „život“ výrobku – ne konec na skládkách

 1. Zdravá výživa – lokální potraviny, sezonní potraviny, vlastní nákupy potravin, bedýnkový prodej

 1. Louka, pastvina, les – velké téma pro integrovaný blok, vlastní dětské koutky v lese, pastvině, louce

 1. Doprava – sledování vlastní cesty do DLŠ, cesta výrobku pro vlastní potřebu, negativa nákladní dopravy, vydání se na vlastní cestu – hledání směru vlastního života, apod.

 

Koncepce DLŠ:

 1. Kreativita – děti si chtějí hrát – pobyt v přírodě dává dětem možnost rozvíjet tvořivost

 1. Hrubá a jemná motorika – trénuji rovnováhu, mohou běhat, lézt – strmý sráz, stromy, přeskakovat překážky, nosit větve, dříví, seno, trávu, kameny, klouzat se po blátivém, namrzlém terénu, výtvarné činnosti – koordinace pohybu. Pohyb přispívá k podpoře zdraví dítěte – rozvoj plic, oběhový systém, prevence obezity, stabilita, prevence vývojových vad -  držení těla, využití pohybové kreativity – pohyb z interního vnímání přirozených zvuků nebo hudby, ovládat do budoucna svoje emoce a potlačit dnes velmi rozvinutý stres, skrze naprosto přirozenému pohybu, který vychází z každého jedince. Zapojení smyslů, zejména zrak, hmat, učit se prostorovému vnímání, orientace.

 1. Sociální koncepce – v prostředí DLŠ vzniká řada situací ke společnému řešení, řešení konfliktů dohodou, respektem, rozpoznáváním pocitu druhých. V DLŠ je dobrá věková rozmanitost.

 1. Rozvoj sebevědomí a sebepojetí – učí se poznat vlastní hranice, pocity a postřehy ve volné přírodě pomáhá rozvíjet sebevědomí, nabízí rozmanité podněty k aktivitám s různými stupni obtížnosti.

 1. Znalost o přírodě a ekologii – nalézání odpovědi ze zkušenosti z přirozeného prostředí na otázky – „co je to?“ a „proč je to tak?“.