archiv průvodci

 

Mgr. Martina Pecnová

 

vzdělání   

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - Obecná biologie a Zoologie obratlovců
 • kurs Pečovatelka o děti 0-15 let
 • Pracovník v sociálních službách
 • další vůdcovská a pedagogická školení a kurzy

praxe

 • 3 vlastní děti
 • mnohaletá asistence při vedení turistického oddílu
 • krátce výuka na 2. stupni ZŠ
 • soukromé vyučování (hudba, počítače,...)
 • kroužky přírodovědné i humanitní
 • tábory a příměstské tábory
 • rodinný klub Pecínek (výlety, výtvarné a hudební dílny)
 • domácí školka Pecínek v duchu domácí a lesní pedagogiky
 • v současnosti lektorka a koordinátorka Lesního klubu při FURT VENKU!!, z.s., ve Dvoře Králové
 • lektorka Školky nanečisto a hudebního kroužku Malí muzikanti v Rozmarýnku Jaroměř
 • lektorka Lesní mateřské školky Ostrov přírody
záliby
 • příroda a pobyt v ní
 • přirozený a udržitelný život
 • biologie, etologie, sociobiologie, psychologie, psychoterapie, moderní pedagogika
 • řemesla, hudba a historická hudba (zpěv, housle, kytara, rebek, flétna, loutna, kantela) a historický tanec

proč lesní školka?

Díky vedení Lesního klubu při Furt venku!! o.s. již několik let zjišťujeme, že to nejlepší pro děti je právě les.
V jeho stále se měnícím prostředí se nachází nečekané množství...

 Martina se krásně rozepsala, pokračování zde